Poland

rankingWorld RankInstitutesort descendingSizeVisibilityRich Filesscholar
101
2035
National Food and Nutrition Institute
3971
1804
2538
2487
102
1602
National Research Institute of Animal Production Krakow
1267
2361
1550
2653
103
815
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
1931
1681
745
1236
104
3075
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Polish Academy of Sciences / Nicolaus Copernicus Center Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk
3584
1997
1754
3879
105
3216
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4111
7049
2538
952
106
1804
Nofer Institute of Occupational Medicine
1307
4894
1660
1649
107
4011
Oil and Gas Institute in Cracow
2103
3522
2132
3879
108
2655
Plant Breeding and Acclimatization Institute
1525
2847
1670
3509
109
58
Polish Academy of Sciences
110
279
486
43
110
8043
Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz
8011
7935
2538
3879
111
8126
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Moscow / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie
7856
8129
2538
3879
112
6318
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
5497
5278
2538
3879
113
6149
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
5336
5050
2538
3879
114
969
Polish Geological Institute
256
919
1414
2377
115
3283
Polish Institute of International Affairs
2620
1036
2538
3879
116
5272
Poznan Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
4983
3730
2538
3879
117
3377
Public Opinion Research Center
2658
1161
2538
3879
118
1297
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1865
3289
1117
1556
119
5031
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
3063
7001
2538
2733
120
4614
Sea Fisheries Institute Gdynia
2976
2965
2538
3879
121
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
122
6649
Stacja Badawcza w Popielnie Polska Akademia Nauk
7684
5529
2538
3879
123
4618
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3253
6828
2538
2555
124
6209
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
5434
7457
2538
3034
125
768
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2195
1929
1027
841
126
3605
Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences / Tadeusz Manteuffel Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
1301
3243
2420
3660
127
6971
Technology Partners Consortium
7445
6147
2538
3879
128
5008
The Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polskiej Akademii Nauk Oddział Lublin
2685
3551
2538
3879
129
6459
Witold Stefański Institute of Parasitology Polish Academy of Sciences / Witold Stefański Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
6817
7626
2538
2981
130
4032
Wood Technology Institute
5103
4095
2538
3316
131
2748
Wroclaw Branch Polish Academy of Sciences / Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk
2107
2091
824
3879
132
5610
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing / Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
4166
4330
2538
3879
133
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
134
1513
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
2691
4359
1774
1227

Pages