Polonia

rankingWorld RankInstitutoTamañoVisibilidadFich. Ricosscholarorden descendente
1
58
Polish Academy of Sciences
110
279
486
43
2
239
Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences / Henryka Niewodniczańskiego Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
977
758
537
209
3
570
Institute for Nuclear Studies
1644
2471
1273
239
4
768
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2195
1929
1027
841
5
3216
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4111
7049
2538
952
6
549
Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
401
924
1464
967
7
763
Institute of Physical Chemistry Polish academy of Sciences / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1817
1655
646
1101
8
883
Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences / Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
2154
1886
1135
1200
9
729
Institute of Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1508
1562
396
1206
10
1513
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
2691
4359
1774
1227
11
815
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
1931
1681
745
1236
12
1065
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2397
2420
997
1454
13
1160
Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences / Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
1341
2505
1482
1480
14
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
15
2437
Mirosław Mossakowski Medical Research Center Polish Academy of Sciences / Mirosław Mossakowski Medical Research Center z Polskiej Akademii Nauk
2642
6716
1563
1518
16
2236
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences / Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
484
6101
2016
1538
17
1297
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1865
3289
1117
1556
18
930
Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
1368
1712
1051
1572
19
1804
Nofer Institute of Occupational Medicine
1307
4894
1660
1649
20
2712
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences / Bohdan Dobrzański Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
1412
6995
1552
1721
21
1439
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2946
3251
1515
1753
22
1216
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
3468
2105
1485
1765
23
2164
Center of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences / Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
4350
5400
1884
1765
24
2347
Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
2608
4011
2538
1843
25
1698
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
3365
4268
1168
1920
26
1638
Aleksander Krupkowski Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences / Aleksander Krupkowski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
2072
3635
1750
1934
27
1213
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2338
2006
1121
2027
28
1406
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
3522
2851
1171
2027
29
1076
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2269
1535
981
2053
30
3602
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
4805
7633
1170
2064
31
1230
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2616
1799
1157
2124
32
1753
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
3381
3185
2061
2141
33
1901
Institute of Mother and Child
3494
2051
2538
2141
34
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
35
1455
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3159
2873
1030
2156
36
2014
Institute of Theoretical and Applied Informatics Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
3283
4253
1781
2188
37
1491
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
2736
2777
1373
2188
38
3158
Drug Institute in Warsaw
5729
4914
2538
2188
39
3584
Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
3668
5897
2538
2220
40
2552
Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3831
3676
2538
2220
41
4374
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
4232
6934
2538
2220
42
1764
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2305
3556
1543
2266
43
2371
Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences / Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
3991
3050
2538
2290
44
969
Polish Geological Institute
256
919
1414
2377
45
2478
Institute for Chemical Processing of Coal
3197
5221
1723
2431
46
4113
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences / Franciszek Górski Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
5092
6286
2538
2431
47
2035
National Food and Nutrition Institute
3971
1804
2538
2487
48
3545
Institute of Agricultural Medicine
3404
6474
2235
2510
49
5074
Institute of Environmental Engineering / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
5092
7194
2538
2510
50
3779
Institute of Agricultural and Forest Enviroment Polish Academy of Sciences / Instytut Enviroment rolnych i leśnych w Polskiej Akademii Nauk
4916
5668
2538
2510
51
4618
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3253
6828
2538
2555
52
3360
Institute of Psychology Polish Academy of Sciences / Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
3584
5419
2485
2584
53
2576
Institute of Nuclear Chemistry and Technology
2167
3099
2538
2627
54
3091
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
2297
4157
2538
2653
55
1602
National Research Institute of Animal Production Krakow
1267
2361
1550
2653
56
5031
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
3063
7001
2538
2733
57
1945
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
3033
3214
1389
2782
58
3545
Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3643
6318
1946
2822
59
1362
(1)Central Institute for Labour Protection National Research Institute
564
1096
1876
2867
60
5006
Institute of Medical Biology Polish of Sciences / Instytut Biologii Medycznej Polskiej Nauk
5103
6655
2538
2867
61
1563
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
1880
1754
1528
2867
62
6459
Witold Stefański Institute of Parasitology Polish Academy of Sciences / Witold Stefański Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
6817
7626
2538
2981
63
6209
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
5434
7457
2538
3034
64
2188
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
2728
2735
2013
3076
65
3915
Institute of Rheumatology / Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
3015
4700
2538
3140
66
3060
Industrial Chemistry Research Institute
1544
2820
2538
3191
67
5628
Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
5311
6304
2538
3316
68
4032
Wood Technology Institute
5103
4095
2538
3316
69
3232
Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3705
2989
2469
3410
70
3053
Academic Computer Center Cyfronet AGH
2323
1662
2538
3509
71
2655
Plant Breeding and Acclimatization Institute
1525
2847
1670
3509
72
3860
Institute of Hydroengineering Polish Academy of Sciences / Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
3056
4057
2207
3660
73
3605
Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences / Tadeusz Manteuffel Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
1301
3243
2420
3660
74
5844
Institute of Sport
5612
5494
2538
3660
75
6480
Klinika Okulistyczna Jasne Blonia
7339
6136
2538
3660
76
5610
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing / Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
4166
4330
2538
3879
77
6149
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
5336
5050
2538
3879
78
6636
Institute of Power Systems Automation Wroclaw
7553
5546
2538
3879
79
3586
Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
2110
2526
2273
3879
80
4201
Forest Research Institute Warsaw
1751
2403
2538
3879
81
4057
Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Biologii Ssaków Białowieża Polskiej Akademii Nauk
3736
4204
1502
3879
82
1357
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw University
13
160
1830
3879
83
7272
Institute of Forensic Research
6538
6748
2538
3879
84
3701
Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
5144
3074
1869
3879
85
4678
Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition Polish Academy of Sciences / Kielanowski Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
6061
4614
1950
3879
86
5753
Institute of the History of Science Polish Academy of Sciences / Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
5025
4488
2538
3879
87
6625
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences / Ludwik Hirszfeld Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2876
7414
1480
3879
88
5185
Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences / Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
452
4311
2521
3879
89
5976
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences / Instytut śródziemnomorskiej i orientalnej Kultur Polskiej Akademii Nauk
3144
4963
2538
3879
90
3046
(1)Institute of Aviation Warsaw / Instytut Lotnictwa
1316
2329
1489
3879
91
4829
Maritime Institute of Gdansk
4250
3785
2482
3879
92
5525
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining
3269
4270
2538
3879
93
6010
Institute of Economic Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
5271
4832
2538
3879
94
4011
Oil and Gas Institute in Cracow
2103
3522
2132
3879
95
6654
Institute of Legal Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
3303
6327
2501
3879
96
6398
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences Gdansk Branch
8091
4590
2538
3879
97
4224
Institute of Rural and Agricultural Development / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
2900
4019
2030
3879
98
4522
Institute of Art Polish Academy of Sciences / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
3721
3260
2498
3879
99
3290
Institute of Slavic Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
1212
2499
1892
3879
100
3884
Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
2906
3458
1982
3879

Páginas