Polonia

rankingWorld RankInstitutoTamañoVisibilidadorden descendenteFich. Ricosscholar
101
6749
Museum of The Earth in Warsaw Polish Academy of Sciences / Muzeum Ziemi w Warszawie Polskiej Akademii Nauk
6056
5927
2538
3879
102
2236
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences / Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
484
6101
2016
1538
103
6480
Klinika Okulistyczna Jasne Blonia
7339
6136
2538
3660
104
6971
Technology Partners Consortium
7445
6147
2538
3879
105
6916
Center for Historical Studies in Berlin Polish Academy of Sciences in Berlin / Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
4837
6285
2538
3879
106
4113
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences / Franciszek Górski Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
5092
6286
2538
2431
107
5628
Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
5311
6304
2538
3316
108
3545
Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3643
6318
1946
2822
109
6654
Institute of Legal Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
3303
6327
2501
3879
110
3545
Institute of Agricultural Medicine
3404
6474
2235
2510
111
7015
Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Lublin
3087
6536
2538
3879
112
5006
Institute of Medical Biology Polish of Sciences / Instytut Biologii Medycznej Polskiej Nauk
5103
6655
2538
2867
113
2437
Mirosław Mossakowski Medical Research Center Polish Academy of Sciences / Mirosław Mossakowski Medical Research Center z Polskiej Akademii Nauk
2642
6716
1563
1518
114
7544
Institute of Ichthyobiology and Aquaculture & Fish Culture Experimental Station Polish Academy of Sciences / Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
8091
6747
2538
3879
115
7272
Institute of Forensic Research
6538
6748
2538
3879
116
4618
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3253
6828
2538
2555
117
7394
Gdansk Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Gdańsku Polskiej Akademii Nauk
7026
6917
2538
3879
118
4374
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
4232
6934
2538
2220
119
2712
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences / Bohdan Dobrzański Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
1412
6995
1552
1721
120
5031
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
3063
7001
2538
2733
121
7456
European Regional Centre for Ecohydrology International Insitute of Polish Academy of Sciences / Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
6997
7025
2538
3879
122
3216
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4111
7049
2538
952
123
7465
Institute of Medical Technology and Equipment
4565
7165
2538
3879
124
5074
Institute of Environmental Engineering / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
5092
7194
2538
2510
125
6625
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences / Ludwik Hirszfeld Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2876
7414
1480
3879
126
6209
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
5434
7457
2538
3034
127
7055
Krakow Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Krakowie Polskiej Akademii Nauk
7930
7514
1300
3879
128
6459
Witold Stefański Institute of Parasitology Polish Academy of Sciences / Witold Stefański Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
6817
7626
2538
2981
129
3602
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
4805
7633
1170
2064
130
7946
Lodz Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Łodzi, Polskiej Akademii Nauk
6207
7925
2538
3879
131
8043
Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz
8011
7935
2538
3879
132
7958
Accademia Polacca delle Scienze di Roma / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie
5898
7945
2538
3879
133
8111
Katowice Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Katowicach Polskiej Akademii Nauk
7428
8113
2538
3879
134
8126
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Moscow / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie
7856
8129
2538
3879

Páginas