Polonia

rankingWorld RankInstituteSizeVisibilityRich Filessort ascendingscholar
101
1764
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2305
3556
1543
2266
102
1563
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
1880
1754
1528
2867
103
1439
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2946
3251
1515
1753
104
4057
Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Biologii Ssaków Białowieża Polskiej Akademii Nauk
3736
4204
1502
3879
105
3046
(1)Institute of Aviation Warsaw / Instytut Lotnictwa
1316
2329
1489
3879
106
1216
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
3468
2105
1485
1765
107
1160
Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences / Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
1341
2505
1482
1480
108
6625
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences / Ludwik Hirszfeld Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2876
7414
1480
3879
109
549
Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
401
924
1464
967
110
969
Polish Geological Institute
256
919
1414
2377
111
1945
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
3033
3214
1389
2782
112
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
113
1491
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
2736
2777
1373
2188
114
7055
Krakow Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Krakowie Polskiej Akademii Nauk
7930
7514
1300
3879
115
570
Institute for Nuclear Studies
1644
2471
1273
239
116
1406
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
3522
2851
1171
2027
117
3602
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
4805
7633
1170
2064
118
1698
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
3365
4268
1168
1920
119
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
120
1230
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2616
1799
1157
2124
121
883
Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences / Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
2154
1886
1135
1200
122
1213
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2338
2006
1121
2027
123
1297
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1865
3289
1117
1556
124
930
Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
1368
1712
1051
1572
125
1455
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3159
2873
1030
2156
126
768
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2195
1929
1027
841
127
1065
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2397
2420
997
1454
128
1076
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2269
1535
981
2053
129
2748
Wroclaw Branch Polish Academy of Sciences / Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk
2107
2091
824
3879
130
815
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
1931
1681
745
1236
131
763
Institute of Physical Chemistry Polish academy of Sciences / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1817
1655
646
1101
132
239
Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences / Henryka Niewodniczańskiego Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
977
758
537
209
133
58
Polish Academy of Sciences
110
279
486
43
134
729
Institute of Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1508
1562
396
1206

Pages