Polonia

rankingWorld RankInstitutesort ascendingSizeVisibilityRich Filesscholar
101
1065
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2397
2420
997
1454
102
4522
Institute of Art Polish Academy of Sciences / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
3721
3260
2498
3879
103
3232
Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3705
2989
2469
3410
104
1160
Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences / Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
1341
2505
1482
1480
105
3545
Institute of Agricultural Medicine
3404
6474
2235
2510
106
3779
Institute of Agricultural and Forest Enviroment Polish Academy of Sciences / Instytut Enviroment rolnych i leśnych w Polskiej Akademii Nauk
4916
5668
2538
2510
107
3417
Institute for Sustainable Technologies National Research Institute
2310
2788
1849
3879
108
570
Institute for Nuclear Studies
1644
2471
1273
239
109
2478
Institute for Chemical Processing of Coal
3197
5221
1723
2431
110
2188
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
2728
2735
2013
3076
111
3060
Industrial Chemistry Research Institute
1544
2820
2538
3191
112
1406
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
3522
2851
1171
2027
113
239
Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences / Henryka Niewodniczańskiego Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
977
758
537
209
114
5654
Gdansk Library Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
3861
4424
2538
3879
115
7394
Gdansk Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Gdańsku Polskiej Akademii Nauk
7026
6917
2538
3879
116
4113
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences / Franciszek Górski Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
5092
6286
2538
2431
117
4201
Forest Research Institute Warsaw
1751
2403
2538
3879
118
7456
European Regional Centre for Ecohydrology International Insitute of Polish Academy of Sciences / Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
6997
7025
2538
3879
119
3158
Drug Institute in Warsaw
5729
4914
2538
2188
120
5853
Copernicus Center for Interdisciplinary Studies (Jagiellonian University & John Paul II Pontifical University Kraków)
2809
4760
2538
3879
121
2164
Center of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences / Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
4350
5400
1884
1765
122
1455
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3159
2873
1030
2156
123
3602
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
4805
7633
1170
2064
124
6916
Center for Historical Studies in Berlin Polish Academy of Sciences in Berlin / Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
4837
6285
2538
3879
125
4900
Botanical Garden Center for Biological Diversity Conservation Polish Academy of Sciences in Powsin / Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie
3974
3323
2538
3879
126
2712
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences / Bohdan Dobrzański Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
1412
6995
1552
1721
127
4410
Biblioteka Kórnicka Polska Akademia Nauk
993
2800
2538
3879
128
6385
Astrogeodynamical Observatory Borowiec Polish Academy of Sciences
4916
5429
2538
3879
129
5827
ARCTOWSKI Antarctic Station Polish Academy of Sciences / ARCTOWSKI Stacja Polskiej Akademii Nauk w Antarktyce
6299
4484
2538
3879
130
1638
Aleksander Krupkowski Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences / Aleksander Krupkowski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
2072
3635
1750
1934
131
7958
Accademia Polacca delle Scienze di Roma / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie
5898
7945
2538
3879
132
3053
Academic Computer Center Cyfronet AGH
2323
1662
2538
3509
133
3046
(1)Institute of Aviation Warsaw / Instytut Lotnictwa
1316
2329
1489
3879
134
1362
(1)Central Institute for Labour Protection National Research Institute
564
1096
1876
2867

Pages