Poland

rankingWorld RankInstituteSizesort ascendingVisibilityRich Filesscholar
1
7544
Institute of Ichthyobiology and Aquaculture & Fish Culture Experimental Station Polish Academy of Sciences / Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
8091
6747
2538
3879
2
6398
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences Gdansk Branch
8091
4590
2538
3879
3
8043
Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz
8011
7935
2538
3879
4
7055
Krakow Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Krakowie Polskiej Akademii Nauk
7930
7514
1300
3879
5
8126
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Moscow / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie
7856
8129
2538
3879
6
6649
Stacja Badawcza w Popielnie Polska Akademia Nauk
7684
5529
2538
3879
7
6636
Institute of Power Systems Automation Wroclaw
7553
5546
2538
3879
8
6971
Technology Partners Consortium
7445
6147
2538
3879
9
8111
Katowice Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Katowicach Polskiej Akademii Nauk
7428
8113
2538
3879
10
6480
Klinika Okulistyczna Jasne Blonia
7339
6136
2538
3660
11
6405
Institute of Maritime and Tropical Medicine
7118
5260
2538
3879
12
7394
Gdansk Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Gdańsku Polskiej Akademii Nauk
7026
6917
2538
3879
13
7456
European Regional Centre for Ecohydrology International Insitute of Polish Academy of Sciences / Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
6997
7025
2538
3879
14
6459
Witold Stefański Institute of Parasitology Polish Academy of Sciences / Witold Stefański Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
6817
7626
2538
2981
15
6563
Institute of Meteorology and Water Management Maritime Branch Gdynia
6766
5560
2538
3879
16
7272
Institute of Forensic Research
6538
6748
2538
3879
17
5827
ARCTOWSKI Antarctic Station Polish Academy of Sciences / ARCTOWSKI Stacja Polskiej Akademii Nauk w Antarktyce
6299
4484
2538
3879
18
7946
Lodz Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Łodzi, Polskiej Akademii Nauk
6207
7925
2538
3879
19
4678
Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition Polish Academy of Sciences / Kielanowski Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
6061
4614
1950
3879
20
6749
Museum of The Earth in Warsaw Polish Academy of Sciences / Muzeum Ziemi w Warszawie Polskiej Akademii Nauk
6056
5927
2538
3879
21
7958
Accademia Polacca delle Scienze di Roma / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie
5898
7945
2538
3879
22
3158
Drug Institute in Warsaw
5729
4914
2538
2188
23
5844
Institute of Sport
5612
5494
2538
3660
24
6318
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
5497
5278
2538
3879
25
6209
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
5434
7457
2538
3034
26
6149
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
5336
5050
2538
3879
27
5628
Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
5311
6304
2538
3316
28
6010
Institute of Economic Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
5271
4832
2538
3879
29
3701
Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
5144
3074
1869
3879
30
5006
Institute of Medical Biology Polish of Sciences / Instytut Biologii Medycznej Polskiej Nauk
5103
6655
2538
2867
31
4032
Wood Technology Institute
5103
4095
2538
3316
32
4113
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences / Franciszek Górski Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
5092
6286
2538
2431
33
5074
Institute of Environmental Engineering / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
5092
7194
2538
2510
34
5753
Institute of the History of Science Polish Academy of Sciences / Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
5025
4488
2538
3879
35
5272
Poznan Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
4983
3730
2538
3879
36
6385
Astrogeodynamical Observatory Borowiec Polish Academy of Sciences
4916
5429
2538
3879
37
3779
Institute of Agricultural and Forest Enviroment Polish Academy of Sciences / Instytut Enviroment rolnych i leśnych w Polskiej Akademii Nauk
4916
5668
2538
2510
38
6916
Center for Historical Studies in Berlin Polish Academy of Sciences in Berlin / Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
4837
6285
2538
3879
39
3602
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
4805
7633
1170
2064
40
7465
Institute of Medical Technology and Equipment
4565
7165
2538
3879
41
2164
Center of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences / Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
4350
5400
1884
1765
42
4829
Maritime Institute of Gdansk
4250
3785
2482
3879
43
4374
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
4232
6934
2538
2220
44
5610
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing / Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
4166
4330
2538
3879
45
3216
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4111
7049
2538
952
46
2371
Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences / Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
3991
3050
2538
2290
47
4900
Botanical Garden Center for Biological Diversity Conservation Polish Academy of Sciences in Powsin / Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie
3974
3323
2538
3879
48
2035
National Food and Nutrition Institute
3971
1804
2538
2487
49
5654
Gdansk Library Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
3861
4424
2538
3879
50
2552
Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3831
3676
2538
2220
51
4057
Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Biologii Ssaków Białowieża Polskiej Akademii Nauk
3736
4204
1502
3879
52
4522
Institute of Art Polish Academy of Sciences / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
3721
3260
2498
3879
53
3232
Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3705
2989
2469
3410
54
3584
Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
3668
5897
2538
2220
55
3545
Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3643
6318
1946
2822
56
3360
Institute of Psychology Polish Academy of Sciences / Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
3584
5419
2485
2584
57
3075
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Polish Academy of Sciences / Nicolaus Copernicus Center Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk
3584
1997
1754
3879
58
1406
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
3522
2851
1171
2027
59
1901
Institute of Mother and Child
3494
2051
2538
2141
60
1216
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
3468
2105
1485
1765
61
3545
Institute of Agricultural Medicine
3404
6474
2235
2510
62
1753
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
3381
3185
2061
2141
63
1698
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
3365
4268
1168
1920
64
6654
Institute of Legal Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
3303
6327
2501
3879
65
2014
Institute of Theoretical and Applied Informatics Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
3283
4253
1781
2188
66
5525
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining
3269
4270
2538
3879
67
4618
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3253
6828
2538
2555
68
2478
Institute for Chemical Processing of Coal
3197
5221
1723
2431
69
1455
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3159
2873
1030
2156
70
5976
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences / Instytut śródziemnomorskiej i orientalnej Kultur Polskiej Akademii Nauk
3144
4963
2538
3879
71
7015
Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Lublin
3087
6536
2538
3879
72
5031
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
3063
7001
2538
2733
73
3860
Institute of Hydroengineering Polish Academy of Sciences / Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
3056
4057
2207
3660
74
1945
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
3033
3214
1389
2782
75
3915
Institute of Rheumatology / Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
3015
4700
2538
3140
76
4614
Sea Fisheries Institute Gdynia
2976
2965
2538
3879
77
1439
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2946
3251
1515
1753
78
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
79
3884
Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
2906
3458
1982
3879
80
4224
Institute of Rural and Agricultural Development / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
2900
4019
2030
3879
81
6625
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences / Ludwik Hirszfeld Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2876
7414
1480
3879
82
5853
Copernicus Center for Interdisciplinary Studies (Jagiellonian University & John Paul II Pontifical University Kraków)
2809
4760
2538
3879
83
1491
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
2736
2777
1373
2188
84
2188
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
2728
2735
2013
3076
85
1513
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
2691
4359
1774
1227
86
5008
The Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polskiej Akademii Nauk Oddział Lublin
2685
3551
2538
3879
87
3377
Public Opinion Research Center
2658
1161
2538
3879
88
2437
Mirosław Mossakowski Medical Research Center Polish Academy of Sciences / Mirosław Mossakowski Medical Research Center z Polskiej Akademii Nauk
2642
6716
1563
1518
89
3283
Polish Institute of International Affairs
2620
1036
2538
3879
90
1230
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2616
1799
1157
2124
91
2347
Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
2608
4011
2538
1843
92
2850
NASK
2592
1171
2334
3879
93
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
94
4639
Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences / Surowcami Mineralnymi i Energią Instytut Gospodarki, Polskiej Akademii Nauk
2408
3032
2538
3879
95
1065
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2397
2420
997
1454
96
1213
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2338
2006
1121
2027
97
3053
Academic Computer Center Cyfronet AGH
2323
1662
2538
3509
98
3417
Institute for Sustainable Technologies National Research Institute
2310
2788
1849
3879
99
1764
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2305
3556
1543
2266
100
3091
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
2297
4157
2538
2653

Pages