Poland

rankingWorld RankInstitutesort ascendingSizeVisibilityRich Filesscholar
1
1513
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
2691
4359
1774
1227
2
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
3
5610
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing / Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
4166
4330
2538
3879
4
2748
Wroclaw Branch Polish Academy of Sciences / Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk
2107
2091
824
3879
5
4032
Wood Technology Institute
5103
4095
2538
3316
6
6459
Witold Stefański Institute of Parasitology Polish Academy of Sciences / Witold Stefański Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
6817
7626
2538
2981
7
5008
The Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polskiej Akademii Nauk Oddział Lublin
2685
3551
2538
3879
8
6971
Technology Partners Consortium
7445
6147
2538
3879
9
3605
Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences / Tadeusz Manteuffel Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
1301
3243
2420
3660
10
768
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2195
1929
1027
841
11
6209
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
5434
7457
2538
3034
12
4618
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3253
6828
2538
2555
13
6649
Stacja Badawcza w Popielnie Polska Akademia Nauk
7684
5529
2538
3879
14
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
15
4614
Sea Fisheries Institute Gdynia
2976
2965
2538
3879
16
5031
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
3063
7001
2538
2733
17
1297
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1865
3289
1117
1556
18
3377
Public Opinion Research Center
2658
1161
2538
3879
19
5272
Poznan Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
4983
3730
2538
3879
20
3283
Polish Institute of International Affairs
2620
1036
2538
3879
21
969
Polish Geological Institute
256
919
1414
2377
22
6149
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
5336
5050
2538
3879
23
6318
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
5497
5278
2538
3879
24
8126
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Moscow / Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie
7856
8129
2538
3879
25
8043
Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz
8011
7935
2538
3879
26
58
Polish Academy of Sciences
110
279
486
43
27
2655
Plant Breeding and Acclimatization Institute
1525
2847
1670
3509
28
4011
Oil and Gas Institute in Cracow
2103
3522
2132
3879
29
1804
Nofer Institute of Occupational Medicine
1307
4894
1660
1649
30
3216
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4111
7049
2538
952
31
3075
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Polish Academy of Sciences / Nicolaus Copernicus Center Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk
3584
1997
1754
3879
32
815
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
1931
1681
745
1236
33
1602
National Research Institute of Animal Production Krakow
1267
2361
1550
2653
34
2035
National Food and Nutrition Institute
3971
1804
2538
2487
35
2850
NASK
2592
1171
2334
3879
36
6749
Museum of The Earth in Warsaw Polish Academy of Sciences / Muzeum Ziemi w Warszawie Polskiej Akademii Nauk
6056
5927
2538
3879
37
1491
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
2736
2777
1373
2188
38
2437
Mirosław Mossakowski Medical Research Center Polish Academy of Sciences / Mirosław Mossakowski Medical Research Center z Polskiej Akademii Nauk
2642
6716
1563
1518
39
4639
Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences / Surowcami Mineralnymi i Energią Instytut Gospodarki, Polskiej Akademii Nauk
2408
3032
2538
3879
40
4829
Maritime Institute of Gdansk
4250
3785
2482
3879
41
4057
Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Biologii Ssaków Białowieża Polskiej Akademii Nauk
3736
4204
1502
3879
42
6625
Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences / Ludwik Hirszfeld Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2876
7414
1480
3879
43
7015
Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Lublin
3087
6536
2538
3879
44
7946
Lodz Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Łodzi, Polskiej Akademii Nauk
6207
7925
2538
3879
45
7055
Krakow Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Krakowie Polskiej Akademii Nauk
7930
7514
1300
3879
46
6480
Klinika Okulistyczna Jasne Blonia
7339
6136
2538
3660
47
4678
Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition Polish Academy of Sciences / Kielanowski Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
6061
4614
1950
3879
48
8111
Katowice Branch Polish Academy of Sciences / Oddział w Katowicach Polskiej Akademii Nauk
7428
8113
2538
3879
49
1439
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2946
3251
1515
1753
50
1357
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw University
13
160
1830
3879
51
3091
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
2297
4157
2538
2653
52
2014
Institute of Theoretical and Applied Informatics Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
3283
4253
1781
2188
53
5753
Institute of the History of Science Polish Academy of Sciences / Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
5025
4488
2538
3879
54
3545
Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3643
6318
1946
2822
55
5844
Institute of Sport
5612
5494
2538
3660
56
1563
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
1880
1754
1528
2867
57
3290
Institute of Slavic Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
1212
2499
1892
3879
58
4224
Institute of Rural and Agricultural Development / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
2900
4019
2030
3879
59
3915
Institute of Rheumatology / Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
3015
4700
2538
3140
60
3360
Institute of Psychology Polish Academy of Sciences / Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
3584
5419
2485
2584
61
6636
Institute of Power Systems Automation Wroclaw
7553
5546
2538
3879
62
3884
Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
2906
3458
1982
3879
63
5185
Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences / Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
452
4311
2521
3879
64
1753
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
3381
3185
2061
2141
65
729
Institute of Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1508
1562
396
1206
66
763
Institute of Physical Chemistry Polish academy of Sciences / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1817
1655
646
1101
67
3701
Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
5144
3074
1869
3879
68
883
Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences / Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
2154
1886
1135
1200
69
1698
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
3365
4268
1168
1920
70
930
Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
1368
1712
1051
1572
71
2576
Institute of Nuclear Chemistry and Technology
2167
3099
2538
2627
72
1213
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2338
2006
1121
2027
73
1901
Institute of Mother and Child
3494
2051
2538
2141
74
1764
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2305
3556
1543
2266
75
6563
Institute of Meteorology and Water Management Maritime Branch Gdynia
6766
5560
2538
3879
76
5976
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences / Instytut śródziemnomorskiej i orientalnej Kultur Polskiej Akademii Nauk
3144
4963
2538
3879
77
7465
Institute of Medical Technology and Equipment
4565
7165
2538
3879
78
5006
Institute of Medical Biology Polish of Sciences / Instytut Biologii Medycznej Polskiej Nauk
5103
6655
2538
2867
79
5525
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining
3269
4270
2538
3879
80
549
Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
401
924
1464
967
81
6405
Institute of Maritime and Tropical Medicine
7118
5260
2538
3879
82
3586
Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
2110
2526
2273
3879
83
6654
Institute of Legal Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
3303
6327
2501
3879
84
7544
Institute of Ichthyobiology and Aquaculture & Fish Culture Experimental Station Polish Academy of Sciences / Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
8091
6747
2538
3879
85
3860
Institute of Hydroengineering Polish Academy of Sciences / Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
3056
4057
2207
3660
86
3584
Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
3668
5897
2538
2220
87
1230
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2616
1799
1157
2124
88
4374
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
4232
6934
2538
2220
89
2552
Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3831
3676
2538
2220
90
2236
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences / Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
484
6101
2016
1538
91
7272
Institute of Forensic Research
6538
6748
2538
3879
92
5074
Institute of Environmental Engineering / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
5092
7194
2538
2510
93
6010
Institute of Economic Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
5271
4832
2538
3879
94
2371
Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences / Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
3991
3050
2538
2290
95
6398
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences Gdansk Branch
8091
4590
2538
3879
96
1076
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2269
1535
981
2053
97
5628
Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
5311
6304
2538
3316
98
2347
Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
2608
4011
2538
1843
99
1216
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
3468
2105
1485
1765
100
1945
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
3033
3214
1389
2782

Pages