Poland

rankingWorld Ranksort ascendingInstituteSizeVisibilityRich Filesscholar
101
1804
Nofer Institute of Occupational Medicine
1307
4894
1660
1649
102
1764
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2305
3556
1543
2266
103
1753
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
3381
3185
2061
2141
104
1698
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
3365
4268
1168
1920
105
1638
Aleksander Krupkowski Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences / Aleksander Krupkowski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
2072
3635
1750
1934
106
1602
National Research Institute of Animal Production Krakow
1267
2361
1550
2653
107
1563
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
1880
1754
1528
2867
108
1513
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
2691
4359
1774
1227
109
1513
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
2411
3129
1163
2141
110
1491
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
2736
2777
1373
2188
111
1455
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3159
2873
1030
2156
112
1439
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2946
3251
1515
1753
113
1406
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
3522
2851
1171
2027
114
1362
(1)Central Institute for Labour Protection National Research Institute
564
1096
1876
2867
115
1357
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw University
13
160
1830
3879
116
1297
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1865
3289
1117
1556
117
1230
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2616
1799
1157
2124
118
1216
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
3468
2105
1485
1765
119
1213
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2338
2006
1121
2027
120
1160
Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences / Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
1341
2505
1482
1480
121
1076
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2269
1535
981
2053
122
1065
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2397
2420
997
1454
123
1037
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2939
1949
1378
1501
124
969
Polish Geological Institute
256
919
1414
2377
125
930
Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
1368
1712
1051
1572
126
883
Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences / Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
2154
1886
1135
1200
127
815
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
1931
1681
745
1236
128
768
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2195
1929
1027
841
129
763
Institute of Physical Chemistry Polish academy of Sciences / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1817
1655
646
1101
130
729
Institute of Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1508
1562
396
1206
131
570
Institute for Nuclear Studies
1644
2471
1273
239
132
549
Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
401
924
1464
967
133
239
Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences / Henryka Niewodniczańskiego Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
977
758
537
209
134
58
Polish Academy of Sciences
110
279
486
43

Pages