Poland

rankingWorld Ranksort descendingInstituteSizeVisibilityRich Filesscholar
1
69
Polish Academy of Sciences
101
302
932
47
2
311
Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences / Henryka Niewodniczańskiego Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
1162
1088
861
207
3
542
Institute for Nuclear Studies
1162
2443
1074
256
4
584
Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences / Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
446
1019
1406
1074
5
690
Institute of Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1792
1469
427
1154
6
731
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2778
1893
998
835
7
753
Institute of Physical Chemistry Polish academy of Sciences / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1801
1588
879
1127
8
823
Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences / Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
2216
1666
733
1344
9
868
Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences / Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
2459
1853
1171
1222
10
960
Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
1427
1571
1426
1703
11
995
Polish Geological Institute
176
932
1679
2499
12
1017
Space Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
3493
1954
1624
1485
13
1063
Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
2649
2260
1398
1495
14
1092
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2685
1560
1337
2051
15
1105
Institute of Animal Reproduction and Food Research Polish Academy of Sciences / Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
2666
2381
1254
1574
16
1191
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences / Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
2212
1910
1339
2084
17
1195
Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
2437
1634
1480
2239
18
1225
Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
4483
2135
1724
1848
19
1337
Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences / Robert Szewalski Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
1897
3232
1520
1692
20
1344
International Institute of Molecular and Cell Biology Polish Academy of Sciences / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk
2707
3152
1558
1712
21
1350
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw University
43
166
1842
3957
22
1472
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences / Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
3589
2696
1505
2239
23
1473
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
2652
3845
1112
1781
24
1481
Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences / Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
3253
2874
784
2384
25
1486
(2) Central Institute for Labour Protection National Research Institute
401
1036
2344
3133
26
1558
Władysław Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences / Władysław Szafer Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
1904
3038
1383
2352
27
1589
Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
2640
3320
1543
2170
28
1635
Aleksander Krupkowski Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences / Aleksander Krupkowski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
2142
3925
1965
1823
29
1660
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
2297
1791
1869
2987
30
1727
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
3091
2929
2446
2312
31
1776
National Research Institute of Animal Production Krakow
1275
2417
2031
2848
32
1871
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
2646
3174
1627
2739
33
1889
Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences / Włodzimierz Trzebiatowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
3549
4441
3048
1280
34
1916
Nofer Institute of Occupational Medicine
1800
5381
1647
1692
35
1953
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences / Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
387
5970
1436
1569
36
2028
Institute of Mother and Child
3529
1813
3254
2289
37
2090
Center of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences / Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
4730
5553
1477
1823
38
2175
Institute of Theoretical and Applied Informatics Polish Academy of Sciences / Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
2662
4391
2138
2439
39
2181
Mirosław Mossakowski Medical Research Center Polish Academy of Sciences / Mirosław Mossakowski Medical Research Center z Polskiej Akademii Nauk
1872
6343
1500
1559
40
2298
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
2714
2801
2343
3187
41
2302
Institute of Forensic Research
3486
3400
3093
2439
42
2369
National Food and Nutrition Institute
6486
1731
3254
2739
43
2401
Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
2662
3830
3254
1790
44
2427
Drug Institute in Warsaw
6250
5149
2295
2195
45
2452
Institute of Nuclear Chemistry and Technology
2349
3109
3120
2771
46
2483
(2) Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Biologii Ssaków Białowieża Polskiej Akademii Nauk
4603
2877
3254
2336
47
2529
Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences / Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
3566
2939
3254
2408
48
2696
Industrial Chemistry Research Institute
1523
2568
2853
3400
49
2716
Plant Breeding and Acclimatization Institute
1314
2898
1805
3609
50
2721
Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
3717
3408
3254
2352
51
2758
Institute for Chemical Processing of Coal
3103
5089
2194
2771
52
2822
Wroclaw Branch Polish Academy of Sciences / Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk
2337
2047
831
3957
53
2969
Institute of Psychology Polish Academy of Sciences / Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
3768
5202
1986
2987
54
3018
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Polish Academy of Sciences / Nicolaus Copernicus Center Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk
3871
1812
1897
3957
55
3143
Institute of Agricultural Medicine
3159
6389
2511
2336
56
3155
(2) Institute of Aviation Warsaw / Instytut Lotnictwa
1408
2188
1977
3957
57
3205
Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
1745
6123
2163
2771
58
3239
Academic Computer Center Cyfronet AGH
2089
1531
3254
3609
59
3324
High Pressure Research Center Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
2895
3003
962
3957
60
3349
Institute of Slavic Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
548
2447
2275
3957
61
3361
Polish Institute of International Affairs
924
968
3245
3957
62
3409
Center for Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
5005
7610
1166
2051
63
3596
Institute of Hydroengineering Polish Academy of Sciences / Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
3733
3894
2947
3503
64
3683
Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences / Surowcami Mineralnymi i Energią Instytut Gospodarki, Polskiej Akademii Nauk
2831
2983
2237
3957
65
3712
Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences / Tadeusz Manteuffel Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
1322
3219
2985
3744
66
3712
Public Opinion Research Center
2370
1181
3254
3957
67
3732
Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
4755
2955
2296
3957
68
3777
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy of Sciences / Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
4100
5572
2392
3326
69
3783
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
1964
4694
3254
2944
70
3790
Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
2219
2488
2898
3957
71
3819
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences / Franciszek Górski Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
5827
6265
3147
2499
72
3867
Wood Technology Institute
4784
4086
2891
3609
73
3932
Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3669
3040
2667
3957
74
4003
Institute for Sustainable Technologies National Research Institute
3315
3705
2153
3957
75
4010
Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
3163
3554
2357
3957
76
4017
Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
4036
6448
3207
2499
77
4044
Institute of Rural and Agricultural Development / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
3534
3824
2111
3957
78
4142
Oil and Gas Institute in Cracow
2662
3547
2651
3957
79
4222
Nicolaus Copernicus Astronomical Center Torun Polish Academy of Sciences / Centrum Astronomiczne M Kopernika Polskiej Akademii Nauk
4380
7776
3254
1094
80
4233
Institute of Rheumatology / Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
4137
4554
3254
3251
81
4255
Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences / Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
5130
6229
2514
3326
82
4372
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences / Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
3999
6583
3254
2408
83
4428
Institute of Agricultural and Forest Enviroment Polish Academy of Sciences / Instytut Enviroment rolnych i leśnych w Polskiej Akademii Nauk
4568
6003
3254
2809
84
4433
Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences / Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
790
3924
2869
3957
85
4488
Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition Polish Academy of Sciences / Kielanowski Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
4380
4487
2253
3957
86
4491
Maritime Institute of Gdansk
4036
3882
2792
3957
87
4604
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Stanisław Leszczycki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
3454
6637
3254
2602
88
4608
Forest Research Institute Warsaw
1498
2529
3254
3957
89
4631
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining
3948
4094
2813
3957
90
4692
The Lublin Branch Polish Academy of Sciences / Polskiej Akademii Nauk Oddział Lublin
2429
2611
3254
3957
91
4737
Biblioteka Kórnicka Polska Akademia Nauk
1758
2744
3254
3957
92
4794
Sea Fisheries Institute Gdynia
2808
2759
3254
3957
93
4981
Institute of Sport
6442
5654
2676
3744
94
5183
Roman Kozłowski Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences / Roman Kozłowski Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
1370
7085
3254
2809
95
5197
Institute of Art Polish Academy of Sciences / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
3595
3343
3254
3957
96
5203
Botanical Garden Center for Biological Diversity Conservation Polish Academy of Sciences in Powsin / Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie
4656
3289
3254
3957
97
5390
Institute of Medical Biology Polish of Sciences / Instytut Biologii Medycznej Polskiej Nauk
5678
6837
3254
2987
98
5393
Institute of Mathematical Machines
5302
3546
3254
3957
99
5577
Poznan Branch Polish Academy of Sciences / Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
4869
3872
3254
3957
100
5752
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences / Bohdan Dobrzański Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
1996
6744
1698
3957

Pages